Nhiều CW dựa theo cổ phiếu VNM và FPT tăng mạnh

Thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW) nghiêng về bên mua khi nhiều CW tăng hơn 20%, có thể kể đến như CVRE2002 của HSC tăng gần 64%, CVNM1906 của VNDirect tăng 33,3%, CFPT1906 của HSC tăng 21,7%.

Thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW) nghiêng về bên mua khi nhiều CW tăng hơn 20%, có thể kể đến như CVRE2002 của HSC tăng gần 64%, CVNM1906 của VNDirect tăng 33,3%, CFPT1906 của HSC tăng 21,7%. Ngoài ra một số chứng quyền khác như CFPT1905 của SSI tăng 18,5%, CMBB1903 của SSI tăng 14,6%, CVNM2001 của HSC tăng 13,8%,...Trên thị truờng cơ sở, cổ phiếu FPT tăng 1,8%, VNM tăng 2,3%, MBB tăng 2%.

Ở chiều ngược lại, CW dựa theo cổ phiếu VHM, MSN, VJC, VRE giảm giá. Trong đó CVHM1903 của MBS giảm 23%, CMSN1903 của MBS giảm gần 17%, CVRE1904 của MBS giảm 13%,...Tại thị trường cơ sở, VHM giảm 0,1%, VRE đứng giá, MSN giảm 0,1%. Phiên hôm nay có 6 CW không xuất hiện giao dịch.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 6,3 triệu cq, trị giá hơn 7 tỷ đồng, tăng gần 11% về khối lượng và giảm hơn 18% về giá trị giao dịch. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn 245,7 triệu đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 297.090 cq.

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/nhieu-cw-dua-theo-co-phieu-vnm-va-fpt-tang-manh-1263951.html